• CAP (67)

  • บรรจุภัณฑ์พลาสติก หัวปั๊ม ขวดปั๊ม หัวสเปรย์ ปั๊มโฟม ปั๊มโลชั่น ฝาพลาสติก
     
  • Bottle (28)

  • ขวดปั๊ม ขวดเพท ขวด PET ขวด PE สำหรับนำไปบรรจุเครื่องสำอาง สมุนไพร น้ำหอม
     
  • Other (5)

  • บรรจุภัณฑ์พลาสติก อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก หัวสเปรย์ ขวดปั๊ม หัวปั๊ม ปั๊มโฟม บริษัท เอ็มพี เอสต้าแพ็ค จำกัด (MP Estapack)

ผู้ผลิตและนำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับนำไปบรรจุเครื่องสำอาง สมุนไพร น้ำหอม ฯลฯ เช่น หัวปั๊ม ขวดปั๊ม หัวสเปรย์ ปั๊มโฟม ปั๊มโลชั่น ฝาพลาสติก ขวด PET, ขวด PE บรรจุภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายและตอบโจทย์กับหลายกลุ่มลูกค้า สินค้ามีความปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับทั้งประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการที่ดีจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในลูกค้าของเรา

Scroll To Top